AGROTURYSTYKA  ŚWIĘTOKRZYSKA,  NOCLEGI

                                                KIELCE,  PIEKOSZÓW,  ŁOSIEŃ

Ł O  S  I  E  Ń

Wymażone miejsce na twój odpoczynek...

 ŁOSIEŃ HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. W XIV wieku okolice Piekoszowa należały do rodziny Straszów potężnego rodu Odrowążów. Właścicielem był Jan Czarny kasztelan małogoski Od roku 1445 całym zespołem wsi: Gniewce, Rykoszyn, Brynica, Łosień, Micigózd, skupionych wokół Piekoszowa zarządzał Piotr III Sprowski wojewoda ruski. W XVI wieku w skład parafii Piekoszów { Piankoschow } wchodziły Łosień {Losieny}, Micigózd, Piekoszów, Rykoszyn, Szczukowice, Gałęzice, Brynica, Oblęgorek. W 1540 roku należały do Hieronima Odrowąża. Wsie w gminie Piekoszów mają nazwy związane z drzewami, lub lasami np.: Jaworznia, Gałęzice, Lesica, Łaziska. Ponadto Łosień, Łosienek mają związek z łosiami i kompleksami leśnymi. Łosień pojawia się w roku 1430 jako Lossyen, w 1520 Loschen, w 1540 jako Losieny. Było sołectwo, siedmiu kmieci dysponujących po jednym łanie, młyn i barccie w pobliskich lasach. Łosień był wsią szlachecką. Od 1619 Piekoszowem i okolicznymi wsiami włada ród Tarłów. Włodarzem jest Jan Tarło wojewoda lubelski i sandomierski, oraz jego bratanek Adam. Od 1795 rejon piekoszowski jest pod zaborem austriackim. W 1815 w Królestwie Polskim. W 1816 jest w województwie sandomierskim w obwodzie opoczyńskim w powiecie szydłowieckim. W 1837roku carat zmienił województwo na gubernię sandomierską. W 1845 roku należy do guberni radomskiej . W 1863 w województwie sandomierskim. W 1867 do guberni kieleckiej. W czasie I wojny światowej Piekoszów jak i gubernia kielecka są pod okupacją austriacką i tworzą generałgubernatorstwo w Lublinie Po 1918 roku Gmina Piekoszów jest w województwie kieleckim i powiecie kieleckim. Należą do niej Łaziska, Łosienek, Podłosienek, Łosień, Łubno, Micigózd, Piekoszów. Liczebność mieszkańców jest następująca Piekoszów 391, Gałęzice 346, Zajączków 281, Rykoszyn 206, Szczukowice 165, Brynica159, Micigózd 145, Jaworznia 110, Podzamcze101, Łosień 77, Szczukowskie Górki 59, Wesoła 54, Łaziska 45, Łubno 40, Łosienek 20, Romanów 12. W okresie I wojny światowej na rzece Łososinie przebiegał front. W Zajączkowie, Rudzie Zajączkowskiej, Wesołej stacjonowali Rosjanie, którzy ostrzeliwali Austriaków stacjonujących na zachód od Łososiny w rejonie Małogoszcza. W rejon Piekoszowa zawitali strzelcy Piłsudzkiego. Stefan Żeromski spacerował brzegiem wijącej zakolami Łososiny jego Wiernej Rzeki Literackie piękno tej ziemi opisane przez Żeromskiego odpowiada rzeczywistość W 1933 roku staraniem mieszkańców Łosienia założono w prywatnym domu czteroklasową szkołę. 5 grudnia 1954 roku z gminy Piekoszów utworzono Gromadzką Radę Narodową w Łosieniu z 1151mieszkańcami.W skład wchodziły wsie Łosień, Łosienek, Podłosienek, Łubno, Małogoskie. Wieś Łosień liczy 278 mieszkańców. Nie należy do ludniejszych wsi w gminie Piekoszów. Lecz jej ranga jest dość wysoka. W Łosieniu jest kościół, cmentarz, młyn, oraz sklepy. Funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. Z Łosienia do Kielc jest 23 km, do Piekoszowa 9 km, do Korczyna 3km. Leży w zachodniej części gminy Piekoszów za Wincentowem, Łubnem, w sąsiedztwie Podłosienka i Łosienka, oraz Małogoskiego i Korczyna. Przez wieś prowadzi stara trzydziestoletnia droga asfaltowa. Po obu stronach jest 60 domów. Wcześniej życie we wsi było barwniejsze. W kuźni można było usłyszeć miech i echo młotów kowalskich. Działała Ochotnicza Straż Pożarna. Był Klub Rolnika i cegielnia. Przy rzece Łososinie {Wiernej Rzece} huczał młyn. Przyrost naturalny w Łosieniu należy do wyjątkowych. W szkole aż huczy. Uczęszczają dzieci z miejscowości Łosień, Łosienek, Łubno, Małogoskie. Budynek szkoły jest na początku wsi ma numer 1. Jest to murowany piętrowy obiekt. W sąsiedztwie las, pola. Oddany został w 1989 roku. Szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicz. Znajduje się boisko, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, pracownia biologiczna i informatyczna. Obecnie w budynku mieści się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Połączenie z Kielcami i Piekoszowem zapewniają busy , oraz MPK nr. 26 Do stacji kolejowej 6 km. Przez wieś wiedzie niebieska ścieżka
Łosień Parafia pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Łosieniu.Parafia to tereny dekanatu piekoszowskiego, a sam Łosień jest oddalony od Kielc ok. 20 km, zatem są to okolice niemal podmiejskie, przyszłościowe. Ludzi nie ubywa, młode małżeństwa planują tutaj budować domy, zapuszczać korzenie... Do parafii liczącej1640 osób należą: Łosień, Łosienek, Łubno, Korczyn, Małogoskie
ŁOSOSINA
Do czasów Zeromskiego rzeka miała aż cztery określenia - nazwy: Lasocina, Łososina, Łosośna i Łośna. Żeromski z kolei nazwał ją Wierną. Określenie Żerom- skiego przyjęło się szybko i dziś jest w powszechnym użyciu. Nazwy Łośna i Łosośna nie legitymują się żadnymi argumentami. Określenie Lasocina występuje w XIII-wiecznych źródłach.Wypływającej dwoma ramionami ze wzgórz Dobrzeszowskich i Oblęgorskich. Wypływa spod wsi Filipy koło Radoszyc i tworzy malownicze przełomy koło Kuźniak oraz Małogoszcza, po 36 kilometrach wpada do Białej Nidy w pobliżu Bolmina. W Rudzie jej wody poruszały urządzenia istniejącej od XVI wieku kuźnicy. Rzeka nosi nazwę ''Wierna''. Desygnat ten jest obecnie najbardziej rozpowszechniony na Kielecczyźnie i jedyny posiadający mocną argumentację. Rzeka zawdzięcza to Stefanowi Żeromskemu, który jako uczeń gimnazjum przebywając na wakacjach u swej ciotki w Rudzie Zajączkowskiej, łowił w niej ryby i raki. Przyszły pisarz rozko- chał się w rzece, urzekły go jej zakola, przełomy i nurty. Nic więc dziwnego, że obrzeża Gór Świętokrzyskich ''apoteozował'' on w swych powieściach. Rzeka w okolicach wsi Zakrucze Do początku strony Mostek przez rzekę od Czubatki do zalewu na Zakruczu Na starym moście kręcono jedną ze scen filmu ''Wierna Rzeka''
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW